Политика конфиденциальности

ВИЗНАЧЕННЯ

 

Користувач — Клієнт та/або відвідувач сайту __________________, що має бажання скористатися / користується Сервісом «Юрконсалтинг» online задля замовлення відповідних послуг компанії Юрконсалтинг.

 Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційна інформація — сукупність відомостей та інформації, які Користувач надає Компанії «Юрконсалтинг» у зв’язку із використанням Сервісу «Юрконсалтинг» online — https://www.yurconsult.net.ua та/або отриманням платних/безоплатних Послуг від Компанії «Юрконсалтинг», зокрема:

 • комерційну таємницю, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;
 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.1. У процесі отримання платних/безоплатних Послуг Компанії «Юрконсалтинг», зокрема, на Сервісі https://www.yurconsult.net.ua Користувач має право надати Компанії «Юрконсалтинг» інформацію та відомості, що становлять Конфіденційну інформацію. Така інформація може надаватися як в онлайн режимі, так і на будь-яких носіях або в усній формі.

1.2. Детальний перелік відомостей, що становлять Конфіденційну інформацію, інші, відмінні від зазначених у Політиці, положення щодо використання й забезпечення режиму захисту Конфіденційної інформації, можуть бути погоджені за взаємною згодою Компанії «Юрконсалтинг» та Користувача в письмовій формі.

1.3. Режим конфіденційності передбачає виконання Компанією «Юрконсалтинг» таких обов’язків:

 • обов’язок не розголошувати (передавати) будь-яким чином Конфіденційну інформацію третім особам у випадках, не передбачених УМОВАМИ;
 • обов’язок дотримуватися режиму захисту Конфіденційної інформації шляхом забезпечення організаційних, організаційно-технічних, технічних засобів, що обмежують доступ до Конфіденційної інформації третіх осіб, які передбачені законодавством України;
 • обов’язок використовувати Конфіденційну інформацію виключно задля надання відповідних Послуг Користувачу;
 • обов’язок у розумний строк повернути Користувачу або знищити всю або частину Конфіденційної інформації, після надання відповідних Послуг, у випадку отримання Компанією «Юрконсалтинг» письмового запиту від Користувача про таке.

1.4. Компанія «Юрконсалтинг» гарантує, що її працівники зобов’язуються дотримуватися повної конфіденційності, тобто не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам жодним способом і використовувати Конфіденційну інформацію тільки для цілей надання Компанією «Юрконсалтинг» відповідних Послуг Користувачу, умов і результатів надання Послуг, незалежно від того, розкрита така інформація добровільно або іншим чином отримана Компанією «Юрконсалтинг» в результаті надання Послуг Користувачу, поки така інформація не стала публічно доступною за рішенням Користувача.

1.5. Розголошення Конфіденційної інформації без попереднього погодження із Користувачем дозволяється лише у випадках, коли таке розголошення встановлене положеннями законодавства України, зокрема, коли таке розголошення пов’язане з отриманням офіційних дозволів, документів для надання Послуг або виконання вимог законодавства України. Згідно з законодавством України, Конфіденційна інформація не може бути без згоди Користувача розкрита / надана у відповідь на адвокатські запити, запити або вимоги працівників правоохоронних органів та інших органів державної влади або їх посадових осіб, крім тих, що мають прямо передбачені законодавством України відповідні повноваження.

1.6. Компанія «Юрконсалтинг» не несе жодної відповідальності за розголошення Конфіденційної інформації у випадку, якщо таке розголошення сталося з умисних або випадкових дій Користувача або третіх осіб.

1.7. Обов’язки, встановлені цим розділом, діють протягом трьох років із моменту надання Користувачем Компанії «Юрконсалтинг» відповідної Конфіденційної інформації, якщо інше не буде встановлено за взаємною згодою Компанією «Юрконсалтинг» та Користувача в письмовій формі.

1.8. Передача Конфіденційної інформації не означає надання права на використання її в цілях, не пов’язаних із наданням платних / безоплатних Послуг Компанією «Юрконсалтинг».

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Компанія «Юрконсалтинг» з метою надання Послуг, у тому числі забезпечення можливості використання Користувачем сайту «Юрконсалтинг» online згідно з Умовами, може обробляти зазначені в цій Політиці Персональні дані, у випадку, коли Користувач є Суб’єктом персональних даних, на умовах, задля цілей та в порядку, визначених цією Політикою. Компанія «Юрконсалтинг»є володільцем та розпорядником таких Персональних даних.

2.2. Компанія «Юрконсалтинг» обробляє Персональні дані Користувачів із метою забезпечення її діяльності та надання Послуг Користувачам відповідної якості та в належні строки, а саме для таких цілей:

 • надання платних/безоплатних Послуг, забезпечення функціонування сайту «Юрконсалтинг» online;
 • покращення клієнтського сервісу (формування клієнтської бази, привітань, надсилання корисної інформації, новин, повідомлень);
 • виконання обов’язків покладених на компанію «Юрконсалтинг» згідно з нормами національного та міжнародного законодавства;
 • e-mail маркетингу;
 • аналізу трафіку на веб-сайті (за допомогою cookies-файлів) та покращення роботи веб-сайту Компанії «Юрконсалтинг».

2.3. Компанія «Юрконсалтинг» використовує Персональні дані, ґрунтуючись на згоді Користувача. Така згода може бути надана Користувачем:

 • у письмовому вигляді в договорі, укладеному з Компанією «Юрконсалтинг» про надання Послуг;
 • під час використання сайту «Юрконсалтинг» online шляхом проставлення відмітки у відповідному «боксі»;
 • іншим чином, погодженим із Компанією «Юрконсалтинг».

2.4. До Персональних даних, які збираються, обробляються Компанією «Юрконсалтинг» та щодо яких Користувачі надають згоду в порядку, передбаченому у п. 2.3. Політики, належить така інформація про Користувача:

 • ім’я, прізвище та по батькові;
 • дата народження;
 • телефонний номер;
 • адреса електронної пошти;
 • платіжні реквізити банківського рахунку для сплати послуг Компанії «Юрконсалтинг» онлайн.

2.5. Користувачі, що є Суб’єктами персональних даних, мають право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження компанії «Юрконсалтинг»;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
 • на доступ до своїх Персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Компанії «Юрконсалтинг» із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
 • пред’являти вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до Компанії «Юрконсалтинг» через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • внести застереження щодо обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди або шляхом направлення відповідного запиту до Компанії «Юрконсалтинг» через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до Компанії «Юрконсалтинг» через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • відмовитися від отримання email розсилки від Компанії «Юрконсалтинг». Для цього потрібно слідкувати інструкціям, які зазначені в отриманому Користувачем листі із розсилкою від Компанії «Юрконсалтинг».

2.6. Компанія «Юрконсалтинг» має право:

 • збирати отримані від Користувачів Персональні дані та обробляти їх відповідно до цілей та обсягу, визначених Умовою;
 • накопичувати та систематизувати Персональні дані;
 • за наявності однозначної згоди Користувача, передавати персональну інформацію третім особам, не передбачених у п. 2.6. Умов (у такому разі користувач додатково повідомляється про мету та строк обробки);
 • надавати доступ до Персональних даних без згоди Користувача, у випадках передбачених законодавством України;
 • після отримання звернення, листа, вимоги Користувачів вносити зміни в Персональні дані чи видаляти їх;
 • вносити зміни в ці Умови;
 • інші права передбачені законодавством України.

2.8. Обробка Персональних даних здійснюється за допомогою автоматизованої інформаційної системи; Персональні дані зберігаються в електронному вигляді на Сайті, в CRM-системі Компанії «Юрконсалтинг» та на комп’ютерах у вигляді файлів Excel з розширенням .xls чи .xlsx, доступ до яких мають лише уповноважені Компанією «Юрконсалтинг» особи за місцезнаходженням офісу Компанії «Юрконсалтинг»: вул. Куїнджі 33А, м. Маріуполь, Україна, 87500.

2.9. Компанія «Юрконсалтинг» зберігає та обробляє Персональні дані доти, поки це необхідно для виконання цілей, згаданих у цій Політиці або до отримання вимоги про видалення Персональних даних.

2.10. За необхідності будь-який Користувач може шляхом звернення (направлення листа) засобами електронного листування на адресу: aourconsalting@gmail.com вносити зміни у свої персональні дані, запитувати відомості щодо їх обробки, направляти запити щодо інших питань, пов’язаних з обробкою Персональних даних. У разі виникнення необхідності у відкликанні згоди на обробку Персональних даних та їх видаленні, Користувач може звернутися (направити лист) із відповідною вимогою засобами електронного листування на адресу: aourconsalting@gmail.com. У разі надходження повідомлення про відкликання згоди та знищення Персональних даних, Компанія «Юрконсалтинг» зобов’язується знищити такі дані протягом 30 днів із моменту ідентифікації Користувача.

2.11. У випадку надходження звернення, передбаченого у п. 2.10. Умов, Компанія «Юрконсалтинг» за необхідності ідентифікації Користувача для підтвердження його волевиявлення щодо дій передбачених у п. 2.9. Політики, має право зв’язатися по телефону чи засобами електронного листування для проведення такої ідентифікації.

У випадку припинення обробки Персональних даних у зв’язку з відкликанням згоди Користувача, Компанія «Юрконсалтинг», за неможливості без такої обробки надати Послуги Користувачу, може припинити їх надання (або не розпочинати їх надання). При цьому, Компанія «Юрконсалтинг» не несе жодної відповідальності за припинення надання Послуг, якщо інше не передбачено за взаємною згодою Компанії «Юрконсалтинг» та Користувача, вираженій у письмовій формі.

2.12. Правила використання cookies файлів:
Компанія «Юрконсалтинг» використовує файли cookies для запам’ятовування типу браузера й операційної системи, сторінки, з якої відвідувач перейшов на поточну, шлях по сторінкам на цьому веб-сайті, домен інтернет-провайдера для того, щоби розуміти як відвідувачі використовують цей веб-сайт. Компанія «Юрконсалтинг» використовує cookies файли для запам’ятовування налаштувань та уподобань відвідувачів. Також cookies файли використовуються для покращення навігації по сайту та підбору більш релевантної для вас інформації.

Компанія «Юрконсалтинг» закликає всіх Користувачів та відвідувачів цього веб-сайту переконатись у тому, чи налаштування вашого браузера відповідають їх бажанню приймати файли cookies чи ні. Кожний Користувач та відвідувач може налаштувати браузер так, щоби він попереджав вас перед тим, як прийняти файли cookies чи одразу відхилив їх. Прийом файлів cookies не є обов’язковою умовою для навігації по веб-сайту Компанії «Юрконсалтинг».

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та Компанією «Юрконсалтинг» щодо відносин, на які поширюються положення цієї Політики, вирішуються відповідно до законодавства України. Користувач має право звернутися до Компанії «Юрконсалтинг» для мирного вирішення спору з відповідною заявою засобами електронного листування на адресу: aourconsalting@gmail.com, або шляхом направлення листа на адресу: вул. Куїнджі, 33А, м. Маріуполь, Україна, 87500.

3.2. Якщо в Користувача виникли питання або коментарі щодо даної Політики, Користувач може звернутися за допомогою або роз’ясненням до Компанії «Юрконсалтинг» за електронною адресою, яка вказана в розділі «Контакти».

3.3. Ці Умови можуть бути оновлені в майбутньому з метою приведення у відповідність із національним та міжнародним законодавством, яким регулюється питання захисту персональних даних, у разі законодавчих змін у даній сфері. У випадку суттєвих змін положень, Компанія «Юрконсалтинг» надішле електронний лист про такі зміни, перш ніж вони набудуть чинності.

3.4. Юридична інформація щодо Компанії «Юрконсалтинг»:

 

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«ЮРКОНСАЛТИНГ»

87500, м.Маріуполь,вул. Куїнджі, 33-А

МФО 334851 ЄДРПОУ 41643167,

р/р UA883348510000000002600838783

ПАТ «ПУМБ»,

код банку 334851,

ЄДРПОУ банку  14282829

Керівник О.М.Затворницька

ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Компанія «Юрконсалтинг» зобов’язується повернути грошову суму, сплачену Користувачем за відповідну послугу на сайти «Юрконсалтинг» у разі настання одного з випадків:

 1. Користувач сплатив відповідну суму послуги (про що має платіжне доручення) але не отримав протягом доби посилання на конкретну послугу;
 2. Користувач сплатив відповідну суму послуги (про що має платіжне доручення) але посилання, яке надійшло Користувачеві не активне або Користувач визнає труднощів з відкриттям такого посилання;

При настанні випадку, передбаченого п. 2 Правил, Користувачу може бути також запропоновано рівнозначну послугу по сплаченій вартості за його згодою.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«ЮРКОНСАЛТИНГ»

87500, м.Маріуполь,вул. Куїнджі, 33-А

МФО 334851 ЄДРПОУ 41643167,

р/р UA883348510000000002600838783

ПАТ «ПУМБ»,

код банку 334851,

ЄДРПОУ банку  14282829

Керівник О.М.Затворницька

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Адвокатське об’єднання «ЮРКОНСАЛТИНГ»  (надалі «Виконавець»), в особі директора Затворницької Олени Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання оплатних послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

 1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.yurconsult.net.ua яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Захід – виражений у формі лекції (вебінар, семінар, навчальна програма, форум, майстер-клас, тренінг, онлайн-тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Заходу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, перелік лекторів, тренерів тощо;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Заходу;

1.8.3. Вартість Заходу і порядок його оплати та ін.

1.9. Відтворення Заходу – дистанційна форма доступу Замовника до Заходу, при якій здійснюється створення і відкриття копії Заходу (частини Заходу) в цифровій формі на пристрої Замовника без збереження в пам’яті Пристроїв Замовника.

1.10. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.

 1. Предмет договору.

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику консультаційні послуги з юридичних питань, а саме – допомогу в створені та подання заяви на аліменти, на платній і безоплатній основі у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2 Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Заходів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.

2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

 1. Умови надання послуг.

3.1 Консультаційні послуги надаються в формі дистанційного відтворення Заходу (вебінар, онлайн-тренінг) на пристрої Замовника в запису відповідно до Програми Заходу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2 Замовник самостійно вибирає Захід на сайті Виконавця відповідно до відповідної Програми і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості відповідного Заходу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.4 Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.

3.5 Якщо Захід надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Заходу Замовник отримує посилання для доступу до цього Заходу, яке буде надіслано на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі.

3.6 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Заходу.

 1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1 Виконавець має право:

4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.

4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов’язковим повідомленням Замовника.

4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходу.

4.2.3 Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.

4.2.4 Розробити Програму Заходу, відповідну умовам цього Договору.

4.2.5 При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Заходу.

 1. Права та обов’язки Замовника.

5.1 Замовник має право:

5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Заходу і даною офертою.

5.1.2 Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Заходу. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг.

5.1.3 У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.

5.2 Замовник зобов’язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.

5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Заходу.

5.2.3 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.

5.2.4 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

 1. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.

6.2 Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.

6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.

6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.

6.6 Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

 1. Відповідальність Сторін.

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2 Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

7.3 У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

7.4 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.

7.6 Всі матеріали Заходів є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

 1. Форс-мажор.

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

 1. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

9.1 За згодою сторін Сторін.

9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

 1. Обробка персональних даних.

10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

 1. Термін дії оферти.

11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 1. Заключні положення.

12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.

12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

 1. Реквізити Виконавця.

 

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«ЮРКОНСАЛТИНГ»

87500, м.Маріуполь,вул. Куїнджі, 33-А

МФО 334851 ЄДРПОУ 41643167,

р/р UA883348510000000002600838783

ПАТ «ПУМБ»,

код банку 334851,

ЄДРПОУ банку  14282829

Керівник О.М.Затворницька

Специальное предложение на первую консультацию

Свяжитесь с нами - и получите пошаговый план к решению проблемы
Цена - 300 грн

Специальное предложение на первую консультацию

Свяжитесь с нами - и получите пошаговый план к решению проблемы
Цена - 300 грн

Адвокат
Денисенко Дарья Владимировна

Направление - хозяйственные дела, в том числе: признание права собственности, дела по выполнению договоров, обжалование решений, действий и бездействия субъектов властных полномочий; административные дела, в том числе: налоговые споры, споры в сфере градостроительного и земельного законодательства, гражданские споры, в том числе: споры о нарушении прав собственности, дела об административных правонарушениях

Адвокат
Такаджи Евгения Феофановна

Направление - хозяйственные дела, в том числе: признание права собственности, дела по выполнению договоров, обжалование решений, действий и бездействия субъектов властных полномочий; административные дела, в том числе: налоговые споры, споры в сфере градостроительного и земельного законодательства, гражданские споры, в том числе: споры о нарушении прав собственности, дела об административных правонарушениях

Aдвокат
Евангелистова Наталья Александровна

Направление – наследственные дела, имущественные споры, семейное право, алименты – установление, взыскание, установление размера алиментов, разводы, земельное право, оформление договоров аренды, приватизация земли, регистрация права собственности на недвижимое имущество, оформление уведомлений и деклараций о строительстве объектов, реконструкции, капитальном ремонте, оформление разрешительных документов в органах местного самоуправления, паспортов на вывески и таблички, оформление технических условий и договоров с коммунальными службами городского водоконала и газовой службы.

Управляющий партнер, адвокат
Затворницкая Елена Николаевна

Направление - хозяйственные дела, в том числе: признание права собственности, дела по выполнению договоров, обжалование решений, действий и бездействия субъектов властных полномочий; административные дела, в том числе: налоговые споры, споры в сфере градостроительного и земельного законодаства, споры в сфере государственной регистрации недвижимого имущества и их обременений; гражданские споры, в том числе: споры о нарушении прав собственности, нарушений НКРЕКП, - в раздел "юридический консалтинг" -арбитражний управляющий (распорядитель имущества, управляющий санацией, ликвидатор) затворнический Елена Николаевна - дела о банкротстве юридических и физических лиц (выполняет полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора и / или может быть вовлечена в качестве представителя кредитора в деле о банкрутсва)